Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur, Ekolü ve Avrupa Birliği – Prof. Dr. Ahmet Battal

 

 

Özet

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği süreci iniş çıkışlarla doludur. Bunun
Türkiye’den kaynaklanan sebeplerinden biri de üyelik sürecinin iç dinamiklerinin
ilkesel yaklaşımlardan ziyade konjonktürel bakıştan etkileniyor olmasıdır.
Avrupa Birliği’ne ilkesel olarak taraftar olan dinî gruplardan biri ve belki
de açık farkla birincisi Nur Talebeleridir. Nur Talebeleri’nin ilkesel olarak
destekleye geldiği demokrat siyasi geleneğe sahip partilerin AB üyeliğine
prensip olarak ve daima olumlu bakmış olması bir tesadüf değildir.
Bu makalede Bediüzzaman’ın Avrupa Birliği konusundaki fikirleri ele
alınmış ve böylece Nur Talebelerinin AB’ye olumlu bakışının gerekçeleri
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Medeniyetler Çatışması, Medeniyetler
İttifakı, Dinî Cemaatler ve AB, ittihad-ı İslam, İslamiyet ve Paktlar

 

 

 

Risale-i Nur, Its Ecole and European Union

 

Abstract

Turkey’s membership process to European Union is a “period full of up
and downs” . One of the reasons arising from Turkey is that the membership
process is affected by the cyclical point of view rather than the internal
dynamics of a principled approach.
The Risale-i Nur Community is one of the religious groups who support
the European Union as a principle and perhaps they are the first by
far. It is not a coincidence that parties with democratic political traditions
in which the Risale-i Nur students have supported in principle have always
had a positive view of EU membership in principle.
In this article, Bediuzzaman’s ideas on the European Union are discussed
and the reasons for the positive views of the Risale-i Nur students
on the EU are put forward.
Keywords: European Union, Clash of Civilizations, Alliance of Civilizations,
Religious Communities and EU, Islamic Union, Islam and The Pacts.