Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Türkiye’nin Avrupa Birliği Serüveni: Tehditler ve Fırsatlar Dikotomosi – Zeynep Önal

 

 

Özet

Bu makale Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkisindeki temel dinamiklere
ve dengelere odaklanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye’nin AB ile ilişkisinde
iki hakim paradigma inşa etmiştir. Bu paradigmaların kökleri ve argümanları
Türkiye kültürü ve tarihi baz alınarak değerlendirilmiştir. Makale,
şartlar ve argümanlar değerlendirildiğinde Türkiye’nin olası AB üyeliğinin
bir tehditler ve fırsatlar dikotomisi oluşturacağı savunusundadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Avrupa Birliği, Kültürcü Söylem, Muasırlaşmak.

 

 

 

Turkey’s Adventure On The Way To
European Union: Dichotomy Of Threats
and Opportunities

 

Abstract

This article focuses on the basic dynamic and balance in Turkey’s relations
with the European Union. In this context, Turkey’s relations with the
European Union has built two dominant paradigms. Roots and arguments
of these paradigms were evaluated based on the history and the culture of
Turkey. When the terms and arguments considered, this article is in defense
of that Turkey’s possible European Union membership will create a threats
and opportunities dichotomy.
Keywords: Turkey, European Union, Cultural heritage discourses, Modernization.