Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Değerler ve Şahsiyet Eğitimi Bağlamında; “İnsan” – Prof. Dr. Süleyman YILMAZ

 

 

Özet

Bu çalışmada, değer ve şahsiyet eğitimi, yakın bileşenleri olan, ahlak,
etik, hukuk gibi özel kavramlarla birlikte değerlendirildi. Bireyin ve toplumun
huzuru ve kamu düzeni açısından bu kavramlar göz ardı edilemez.
Bu bağlamda ebeveyn, okul ve çevre üçgeninde geliştirilen değer eğitiminin
muhtevası ortaya konuldu. Dünyada ve Türkiye’de değer anlayışının muhtevası
ve eski Türklerde çocuğun şahsiyetini şekillendiren aile terbiyesi incelendi.
Hayatımızı kuşatan teknolojinin neden olduğu kuşaklar arası farklılıklar
ve hayata yansımaları örneklendirildi. Doğu ve batı senteziyle kaybedilen
değerlerin kültürel kimliğimizi nasıl etkilediği açıklandı. Medeniyet
ve zihin inşasında çocuklarımızı değer manzumesinde eğitirken duyulan
değil, görülenin etkin olduğu bir rol modellik anlayışına ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: Değer ve Şahsiyet Eğitimi, Ahlak, Etik, Hukuk

 

 

 

In The Context Of Values And Character
Traınıng; “Human”

 

Abstract

In this study, value and personality education were evaluated together
with special concepts such as morals, ethics and law with close components.
These concepts cannot be ignored in terms of the serenity and public order
of the individual and society. The content of the value education developed
in the triangle of parents, schools and environment was put forward. The
contents of the value of the world and in Turkey and the shaping the personality
of the child was examined family upbringing in the former Turkish.
The intergenerational differences caused by the technology surrounding
our lives and their reflections on life are exemplified. The effects of lost
values on our cultural identity have been explained by the synthesis of East
and West. In civilization and mind-building, our children’s value education
has reached a notion of role modeling, in which not what is heard, but the
ones seen are more effective.
Keywords: Value and Personality Education, Morals, Ethics, Law

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları