Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Esma Penceresinden İnsan-ı Kamil ve Şahs-ı Manevi – Erdoğan ÇELEBİ

 

 

Özet

İnsan şuurlu bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsan, şahsi kemalatında, kainatın
tekamül sürecine uygun hareket ettiği ve kainatın gelişimine uyduğu
takdirde Allah’ın Adetine ve Peygamberin (asm) Sünnetine uygun hareket
etmiş ve fıtri bir insanlık duruşu sergilemiş olur. Yaşadığımız zaman diliminde
ise kemalat manen statik/durağan değil dinamik/istikrarlı aynı zamanda
manevi toplumsal bir sürecin de ifadesidir. Buradan yola çıkılarak
bu yazıda şahsi kemalattan şahs-ı maneviye intikal sürecindeki toplumsal
kemalat anlayışının aşamalarına ve lüzumuna değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnsan-ı kamil, şahs-ı manevi, terakki, cemaatleşme

 

 

 

The Perfect Human Being From The
Window Of The Divine Names And The
Collective Personality

 

Abstract

Human beings are created as conscious individuals. When one aim to
act in accordance with his personal maturity and the process of the development
of the universe; he should act in accordance with the principle of
God and the Sunnah of the Prophet (Pbuh), and this means that he acts in
accordance with creation. In the time period we live, spiritual maturation
islinked with the the social process which is not static and stable but dynamic.
From this point of view, the stages and necessity of social perfectness
arising from the process of transition from personal perfectness to collective
personality will be mentioned.
Keywords: The perfect Human being, Collective personality, Progress,
Becoming a community

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları