Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Fertten Cemiyete, Cemiyetten Ferde İnsan – Bayram KESKİN

 

 

Özet

İnsan, bu hayata vazife ve sorumlulukları üzerine yüklenerek gönderilmiştir.
Fıtratı gereği de sosyal bir varlık olan insan, toplumun içerisinde
kendine bir yer edinmiş ve birlikte yaşamaya devam etmiştir. Yaşadığı toplumda,
kendi öz benliğiyle bir varlık olarak, küll içinde bir cüz olarak varlığını
sürdüren insan, cemiyetten ferde yansıyan ve ferden cemiyete akseden
iletişimi, görevleri ve sorumluluklarıyla var olmaya devam etmektedir. İnsanın
eğitim, üretim, yönetim, toplum düzeni, din vs. gibi konulardaki gerek
bireysel gerekse cemiyetle üstlendiği ve yerine getirdiği işler, iyi anlaşılıp
maksadına uygun devam ettirilirse birlikteliğe ve her insanın faydasına
netice verecektir. Bir cemiyette birlikte yaşamanın ve bir olmanın gerekliliği
olan toplum yararı ve hukuku gözetilirse tam manasıyla birliktelik, ittihad
ve huzur kendini gösterecektir. Çalışmamız, İslam âlemi açısından ittihada
da yol açabilecek olan bu durumun önemini gözler önüne sermektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Fert, Toplum, İttihad, İletişim,Eğitim, Yönetim

 

 

 

Human being; From Individual to Society,
From Society to Individual

 

Abstract

The human being has been sent to this life with duties and responsibilities
on his burden. He, as a social creature, has gained a place in the society
and continues to live together. In the society where he lives, as a being
with his own self, as a one in the public, the human being continues to exist
on the communicative issues, duties and responsibilities. His education, production,
management, social order, religion, etc will make good results in the
public if the works carried out and fulfilled by both the individual and the
society are well understood and maintained in accordance with the general
purpose. When considered the necessity of living together and the necessity
of being a society; a complete coexistence and tranquility will manifest
itself. Our study reveals the importance of this situation, which may lead to
the unity of the Islamic world.
Keywords: Human, Individual, Society, Unity, Communication, Education,
Management

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam