Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Homodeus Ya da İnsanın İkinci Kez Ayartılması – Mustafa Eren BOZOKLU

 

 

 

Özet

Son iki asırda modern bilim üzerinde hâkimiyet kuran materyalist felsefe,
insana “Homodeus-İnsan tanrı” olabileceğini fısıldamaktadır. Modern
bilimin verilerini kullanarak bir yanda bilimi “insanı ve çevreyi” değiştirmesi
yönünde sürekli zorlayan materyalist felsefe, modern bilim ve sanatın yoğun
şekilde üretildiği yerlerde doğrudan dini hedef almakta, modern bilimi
ve sanatı çok geriden takip eden diğer coğrafyalarda ise perde altından
inkâr felsefesini dayatmaktadır. Bütün peygamberlerin ümmetlerini kendisi
hakkında uyardıkları âhir zamanın büyük fitnesi, görünen o ki, modern
bilim ve sanat kullanılarak insanın ayartılması ve tanrı-insan olma hayalinin
peşine sürüklenmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Bu çalışmada kainatın
mükemmel meyvesi olan insanın Yaratıcısıyla bağının nasıl koparıldığı
ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Materyalist felsefe, Din, Varlık, Yaratılış, Tevhid,
Evrim

 

 

 

Homodeus or The Second Temptatıon of
Mankind

 

Abstract

The materialist philosophy that had a grip on modern science in the
last two centuries has been whispering that the Man may be a “Homodeus,
Human god”. While constantly pushing science to change the human nature
and the environment by using the data produced by modern science,
The materialist philosophy directly turns the religion into target in places
where modern science and art are done intensely and does this covertly
in other geographies that modern science and art are being pursued further
behind.
The great unrest in the last times of the world that all the prophets
warned their ummah about it, has apparently turned into a form like that
the seduction of man and the pursuit of him to dream of being Human
God is taking place for the second time via the usage of the modern science
and art. In this study, it is discussed how it is wanted to destruct the relation
between human and his creator.
Keywords: materialist philosophy, religion, creation, genesis, oneness, evolution,
temptation