Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kâinat ve İnsan – Ahmet ÖZDEMİR

 

 

Özet

Bir gece yolculuğunda büyük bir şehrin uzaktan ışıl ışıl görüntülerini
hatırlayın…
Veya bir şehrayinde pırıl pırıl donatılmış büyük bir şehrin ışıklar, maytaplar,
havai fişekler arasındaki rengârenk manzarasını tasavvur edin…
Bütün bu manzaraları tüm canlılığıyla birden hayalinizde canlandırmak
zor mu geliyor? Öyleyse, başınızı kaldırın, gökyüzüne dikkatlice bakın.
Gündüz güneş sistemimizin komutanı güneşin ışığı ardında gizlenen
muhteşem bir yıldızlar ordusu, akşam olup da şehrayin vakti geldiğinde teker
teker yerlerini alıp gözlerimiz önünde öyle manzaralar çizer, öyle nakışlar
gösterir ki, insana kâinatı adeta bir bayram yeri olarak takdim ederler.
Yıldızlar içinde öyleleri var ki, güneşimizden binlerce, hatta milyonlarca
büyüklüktedir. İnsanlık bu yıldızların sayısını bile hesaplamaktan acizken
milyarlarca yıldır devam eden bu şehrayinlerin masraf ve enerjilerini
nasıl hesaplasın?
Her şeyi hikmetle yaratan Rabbimiz kâinat denizindeki bu kadar büyük
manevraları hiç sebepsiz ve hikmetsiz yapar mı? Bu sayısız yıldızlar ordusu
bize neyi anlatıyor, neyin bayramını yapıyor dersiniz? İnsan olarak bu
soruların cevabını araştırmak görevimizdir. Bu çalışma kainat ve insan ekseninde
insanın mahiyeti ve yaratılış özellikleri ile ilgili sorulara cevap aramaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kâinat, yaratılış, insan, melek, cin, şeytan, arş, kürsi,
sema, arz.

 

 

 

Man and The Universe

 

Abstract

Remember the glimmering sceenes of a big city, on a night’s journey. Or
imagine the colorful view of the lights, sparklers and fireworks in a festival
in a bejeweled city.
Is it difficult to imagine all these scenes with all their vividness? Then,
raise your head, look carefully at the sky. A magnificent army of stars hidden
in the daytime behind the light of the sun, the commander of the solar system;
take their places one by one in front of our eyes when the festival time
comes in the evening and draw such landscapes that present us the universe
as a place of feast. Among the stars, there are so many that are thousands,
even millions, of times larger than our sun. How can humanity calculate the
costs and energies of these stars living billions of years while he is incapable
of calculating even the number of these stars?
Does our Lord, who created all things with wisdom, make such great
maneuvers that occur in the universe of the universe for no reason and without
reason? What do you say that the army of countless stars tells us; what
is this feast for? As a human being, it is our responsibility to investigate the
answer to these questions. This study seeks answers to questions about the
nature and creation of human being in the universe.
Keywords: Universe, creation, human, angel, gin, satan, sky, earth.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam