Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kâinatın En Kıymetli Varlığı: İnsan – Dr. Süleyman KOYUNCU

 

 

 

Özet

İnsan; yaratılışı, mahiyeti ve dünyaya gönderiliş amacı bakımından kainatın
en kıymetli varlığıdır. Bu değerini, Allah’a muhatap olduğu için almıştır.
Çünkü, Allah onu rızkın merkezine yerleştirmiş, her şeyi onun hizmetine
vermiş ve onu yüce Zatına muhatap kılmıştır. Bu çalışmada Risale-i
Nur’un insanı ele alış biçimi, Risale-i Nur’daki ilgili metinler ışığında çok
yönlü olarak ortaya konulmaktadır. İnsanın mahiyeti, yaratılış gayesi, vazifeleri,
insanda bulunan davranışsal hastalıklar, insan kainat ilişkisi gibi hususlar
yazının konusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Kainat, Kuran, Yaratılış Gayesi, Muhatab-ı
İlahi

 

 

 

The Most Precious Property of The
Universe: Human Being

 

Abstract

The human being is the most precious being in the universe in terms of
its creation, nature and the purpose of being. This value is because of that he
is addressed to the comments of Allah. Allah has placed him in the center
of livelihood, has given everything to his/her service and has addressed him/
her to holy words. In this study, the way in which the Risale-i Nur deals with
man is presented in the light of the relevant texts in the Risale-i Nur. The
nature of the human being, the purpose of his creation, his duties, behavioral
diseases in the human being, the relationship between the human and the
universe are the subject of this study.
Keywords: Human being, universe, Qoran, the aim of creation, addressee of
Allah.