Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Modern Çağın Hastalığı: Şükürsüzlük – Ümit ACAR

 

 

Özet

Pozitif psikoloji ve din psikolojisi gibi alanların ilgisini çeken ve hakkında
pek çok yayının üretildiği şükür, günlük hayatta sıkça kullandığımız
ve işittiğimiz bir kavramdır. Bununla birlikte dinimizin şükre yüklediği anlam
günlük hayatta ülfet ettiğimiz veya örfî olarak bir alışkanlık haline getirdiğimiz
bir kelime olmaktan çok ötedir. Öyle ki, şükür Rabbimizin bizden
istediği en mühim iştir, şu alemin yaratılış maksatlarından en önemlisidir,
üstelik Kuran’da pek çok ayette şükretmemiz en önemli bir vazife olarak
emredilmiştir. Ne yazık ki günümüzde insanlık şükrün hakikî mahiyetini
anlamaktan uzaklaşmış, bu önemli vazifeyi yapmayı ihmal etmekte ve
şükrün insan hayatına sunacağı kalbî, ruhî huzur ve mutluluktan kendini
mahrum etmektedir.
Günümüz insanını şükürsüzlüğe sevk eden sebeplerden bir kısmını şüphesiz
mevcut iktisadî düzen ve onun öğretilerinde aramak yerinde olacaktır.
Zira iktisat bilimi insanın yalnızca maddi ihtiyaçları üzerine yoğunlaşarak
insanın maddi imkânları ölçüsünde, dolayısıyla tükettikçe mutlu olacağını
dile getirmiş ve insan kavramının yerine tüketici kavramını yerleştirmiştir.
Aynı zamanda zarurî olmayan ihtiyaçları zarurî ihtiyaçlar sınıfına dahil
etmiştir. Nimet kavramı yerine mal kavramını ikame ederek nimeti vereni
unutturmuştur. Böylece insana Allah tarafından bahşedilen nimetlerin pek
çoğunu serbest mal adı altında önemsizleştirerek, insanın ihtiyaçlarını dörtten
yirmiye çıkararak ve hep daha fazlasını tüketmeyi hedef olarak göstererek
hem şükürsüzlüğe hem de kanaatsizliğe davetiye çıkarmıştır. Bu çalışmada
günümüz iktisat anlayışının temel prensipleri nedeniyle insanlığı şükür
vazifesinden uzaklaştırdığı dolayısıyla bencil, aç gözlü, kanaatten yoksun
şükürsüz tüketiciler ürettiği îzah edilmek istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şükür, Teşekkür, Mutluluk, İktisat, Nimet, Mal, Gelir

 

 

 

The Illness of the Modern Age: Ingratitude

 

Abstract

While veiling literally means “to cover, to hide”, as a term it conveys the
meaning “to cover and protect physically and spiritually the body parts that
men and women should cover and protect according to the Islamic belief. ”
The veil, which is ordered as worship in the religion of Islam, has many wisdoms
and purposes. This modest study plans to address the wisdom and purpose
of the veil in a concise way. In the study, it is concluded that the veil is
suitable for the human nature; and also many wisdoms and purposes of the
veil for the individual, family and society are briefly mentioned.
Key Words: veiling, wisdom, purpose, Islam

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları