Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’da İnsan ve İnsanın Sosyolojik ve Teknolojik Yolculuğu – Mehmet PEKEL

 

 

Özet

Bu çalışmada Risale-i Nur’un insana yüklediği anlamdan yola çıkılarak
insan tanım yapılmakta ve ahsen-i takvim sırrına ulaşabilmek için insanın
görev ve sorumlulukları ele alınmaktadır. Bunun için insanın vazifesi kapsamında
daha çok “taallümle tekemmül” yaklaşımı üzerinde durulmuş ve insanlığın
sosyolojik ve teknolojik tekamülü incelenmiştir. İnsanlığın geçirdiği
devirler “edvar-ı hamse” başlığı altında ele alınmış, “Talim-i Esma” mucizelerinin
günümüz teknolojilerine gösterdiği işaretlere değinilerek Endüstri
4.0 kavramı ile insanlığın endüstriyel gelişimi irdelenmiş ve günümüzdeki
etkileri anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İnsan, Ahsen-i Takvim, Talim-i Esma, Taallüm,
Tekemmül, Endüstri 4.0, Yazılım

 

 

 

The Human Being And His Journey in The
Risale-i Nur

 

Abstract

In this study, a definition to the word ‘human being’ is tried to be constructed
based on the meaning attributed to human in Risale-i Nur; and
questioned that what are the duties and responsibilities of the human being
to reach the secret of being created in the most beautiful way. For this
purpose, the approach of “reaching perfection through education” was taken
as the basis of human duties and the sociological and technological progress
in humanity was examined. The historical eras of mankind have been
handled under the title of “five periods of humanic progress”; also the refers
of “the miracle of Adam’s learning of the divine names of Allah” to today’s
technologies is pointed out, the industrial development of humanity
has been explored by using the concept of Industry4.0 and its effects have
been explained.
Keywords: The human being, man’s creation with the most beautiful way,
education of divine names, Education, Industry 4.0.

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları