Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Dünyaya zulmeden nefisperest zalimler – Betül Beyza ÇAKICI

 

Özet

Makaleye nefsin tanımı ile başlanmakta, daha sonra Risale-i Nurlarda
nefse sesleniş şekilleri tahlil edilerek nefsin özellikleri ortaya konulmaktadır.
Narsisist insanların özellikleri ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir.
Nefisperestlik, narsisisistlik ve zalimlik kavramlarına yeni birer bakış açısıyla
bakılarak nefisperest narsisistlik ve nefisperest zalimlik kavramları keşfedilmektedir.
Bu kavramlar incelendikten sonra tarihten örnekler verilmektedir.
Ardından böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ne yapmamız gerektiği
belirtilmektedir. Son olarak da nefsin bize verilmesinin asıl sebepleri
ve bizim nefisle mücadelemizin nasıl olması gerektiğine dair bilgiler verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Nefis, Nefisperestlik, Narsisistlik, Zalim, Zulüm,
Mertebe, Mücadele

 

 

 

The miscreant sensualists who tyrannizes over
the mankind

 

Abstract

The article starts with the definition of self, then the ways of defining
the self in Risale-i Nur are analyzed and the features of self are revealed. The
characteristics of narcissist people are examined in detail. The concepts of sesuality,
narcissism and cruelty are explored from a new perspective and the
concepts of sesuality, narcissism and cruelty are discovered. After examining
these concepts, examples from history are given. After giving examples, what
we should do when we face such a situation is stated. Finally, the main reasons
why the self is given to us and information about how we should discipline
the self is given.
Keywords: Self, Sensuality, narcissism, Miscreant, cruelty, stage, discipline