Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kardeşlik Hukuku Üzerine – Dr. Ramazan LEVENT

 

 

Özet

Müslüman toplumu arasında iç ayrışmalara neden olan birçok problem
bulunmaktadır. Sorunların gerçekçi önerilerle çözüme bağlanması gerekmektedir.
Bediüzzaman bu konularda çok önemli ve pratik çözümler
üretmiş bir alimdir. Bu makalede Bediüzzaman’ın mümin bireyler ve müminlerden
meydana gelen topluluklar arasındaki problemlere ne gibi çözümler
getirdiği ele alınmaktadır. En başta Uhuvvet Risalesi ile müminler
arasındaki uhuvvetin önemi ve adavetin zararları izah edilmiştir. Daha
sonra Müslüman kavimler arasında milliyetçilikten kaynaklanan sorunlara
Bediüzzaman’ın yaklaşımı değerlendirilmiştir. İslam’ın ilk dönemlerinde
hilafet tartışmaları üzerinden meydana gelen bir bölünme olarak Şia ile
Ehli Sünnet arasındaki ayrışmanın çözümü için değerlendirmeler yapılmıştır.
İslami hizmet gruplarının aralarındaki ihtilafların kaynağı ve bunların
aşılması için çeşitli öneriler dile getirilmiştir. Daha sonraki bölümde
eğitim şubeleri olarak okul medrese ve tekke arasındaki gerilim ve çözüm
yolu gösterilmiştir. Ekonomik sınıflar arası gelir dengesizliğinin yol açtığı
toplumsal gerilimin aşılması için formüller sunulmuştur. Siyasal partilerin
seçmenler üzerinde uhuvvet-i İslamiyeye aykırı bir şekilde meydana getirdikleri
olumsuz sonuçlar ve çözüm yolları değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İman Kardeşliği, Şia-i Velayet, Allah İçin Hüküm
Vermek, Medresetüzzehra, Zekat.

 

 

 

About the law of brotherhood

 

Abstract

There are many problems that cause divisions between Muslim society.
Problems should be resolved with realistic suggestions. Bediuzzaman is a
scholar who has produced very important and practical solutions. In this article,
what solutions Bediuzzaman brings to the problems between believers
and believing communities are discussed. The importance of brotherhood
and damages of hostility among believers the have been explained in
the Brotherhood Tractate. Later, Bediuzzaman’s approach to the problems
stemming from nationalism among Muslim tribes was evaluated. In the early
period of Islam as a division that occurred through the discussions of the
caliphate Evaluations were made for the solution of the separation between
Shia and Ehli Sunnah. The source of the conflicts among Islamic service
groups and various proposals have been put forward to overcome them. In
the next section, the tension and solution between school, madrasah and tekke
are shown. Formulas are provided to overcome the social tension caused
by income imbalance between economic classes. The negative consequences
of political parties on voters and their solutions were evaluated.
Keywords: Brotherhood of Faith, Shia-i Custody, Judgment for Allah, Medresetüzzehra,
Zakat

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları