Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kardeşlik hukukunun tesisinde “ben” değil “biz” diyebilmenin rolü – Dr. H. İbrahim ŞENGÜN

 

 

Özet

21. yüzyılın önemli bir özelliği bireyleri yalnızlaştırması ve insanlara
“ben merkez”li bir hayatı hedef olarak benimsetmeye çalışmasıdır. Bilgi
çağı olarak adlandırılan bu çağda insanlar artık birey odaklı bir yaşam sürme
hedefiyle birçok değerini kaybetti. İnsanlar, başkasına ihtiyaç duymayan
ve ihtiyaç duyulmayan bir varlık olma çabası içine girmeye başladılar. Başta
ABD olmak üzere birçok gelişmiş ülkede sosyal bilimciler bu konu hakkında
henüz yeni düzenlemeler yaparken, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri
yaklaşık yüz sene önce bu muhtemel problemi görmüş ve çözüm önerileri
geliştirmiştir. Bu çalışmada Bediüzzaman Said Nursi’nin muhtelif eserlerinde
değindiği ve Risale-i Nur’u bir bütün olarak bina ettiği, ortak akıl ve
ruhu ifade eden meşveretin önemine vurgu yapılarak çeşitli ülkelerde bunun
karşılığı olan kavramlar irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kardeşlik, Ortak Akıl, Meşveret, Ekip Ruhu, Kurumsal
Sosyal Sorululuk

 

 

 

The role of saying not me but us ın the
establisment of the law of brotherhood

 

Abstract

An important feature of the 21st century is that it isolates individuals
and tries to make people adopt a “self-centered life” as a target. In this age
of information, people have lost many values as they stuck on the individual-
oriented lives. People began to strive to become an entity that did not
need anyone else and was not needed. While social scientists have newly
started to puzzle this issue in many developed countries especially in the
USA; Bediuzzaman Said Nursi saw this possible problem about a hundred
years ago and presented solutions. In this study, it will be tried to examine
the concept ‘consultancy’ which Bediuzzaman Said Nursi mentioned in his
various works and built Risale-i Nur as a whole on it.
Keywords: Brotherhood, Common Mind, Consultancy, Team Spirit, Corporate
Social Responsibility.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam