Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Modern çağın öldürücü hastalığı: Narsisizm – Şüheda Betül KARAKUŞ

 

 

Özet

Yunan mitolojisinin başlangıç noktası olduğu düşünülen ve kendine
aşık olma halini ifade eden narsisizm, birçok filozofa, düşünüre, psikoloğa
malzeme olmuş ve yıllardır tartışılagelen bir konu olarak dikkat çekmiştir.
Başlangıç itibariyle çok eskilere götürülebiliyor olsa da günümüz toplumları
için narsisizm giderek yayılan bir hastalıktır. Kendini üstün görme hastalığı
toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı yavaş yavaş yok etmekte, yalnızca
kendini düşünen bencil insanların çoğalmasına sebep olmaktadır. Bu makale;
geçmişten günümüze; Descartes, Nietzsche, Jeremy Bentham, Stoacılar
(Epiktetus, Cicero, Seneca) gibi isimlerin benlik hakkındaki fikirlerinin
yorumlanması ve tartışılması üzerine kurulmakta ve bir Kur’an alimi olan
Bediüzzaman ve onun tefsiri olan Risale-i Nur ekseninde nefisperestlik olgusu
sebep ve sonuçlarıyla birlikte ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Narsisizm, benlik, ene, nefisperestlik, hürriyet, kapitalizm,
milliyetçilik.

 

 

 

Lethal disease of the modern age: Narcissism

 

Abstract

Narcissism, which is thought to be the starting point of Greek mythology
and expresses being in love with one’s self, has been the subject of many
philosophers, thinkers and psychologists and has attracted attention as a
subject that has been discussed for years. Narcissism is an increasingly widespread
disease for present-day societies, although it can be taken from the
very beginning. The disease of self-supremacy gradually destroys the social
solidarity, leading to the proliferation of selfish people. In this article, from
past to present, the interpretation and discussion of the ideas of Descartes,
Nietzsche, Jeremy Bentham, Stoics (Epiktetus, Cicero, Seneca) and Bediuzzaman
Said Nursi about the self are presented and the causes and consequences
of the phenomenon “Sensuality” in the Risale-i Nur Collection is
discussed.
Keywords: Narcissism, Ego, Self, Sensuality, freedom, capitalism, nationalism.