Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Modern toplumun nefsine eleştirel bir bakış – Emine BAKIRLIOĞLU

 

 

Özet

Nefis insanın benliğinde yer aldığı gibi toplumların da benliğinde yer
almaktadır. Tarih boyunca insanlığın arkasında bıraktığı tüm hatıralarda
toplumların nefislerinden izler vardır. İnsanlığı kendi çıkarları ve alacağı
lezzetler uğruna her şeyi yapmaya sevk eden ve nefisperestliğin modern
toplumun verdiği isimlerle farklı şekillerde anılmasından başka bir şey olmayan
hazcılık, bireycilik, çıkarcılık gibi felsefeler günümüzde İslam alemine
sirayet etmiş ve Müslüman toplumları da etkisi altına almış durumdadır.
Bu çalışmada eleştirel bir yaklaşımla bu hususlar irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hedonizm, Modernizm, Sekülerizm, Ben merkezcilik,
Etik.

 

 

 

A critical view on the self of the modern
society

 

Abstract

Self is settled in the personalities as it is settled in the societies. Throughout
history, all the traces left behind by humanity have got many traces of the
self of societies. Philosophies such as hedonism, individualism and self-interest,
which are nothing but the mention of the sensuality in different ways
by modern society, have spread to the Islamic world and influenced Muslim
societies. In this study, these issues will be examined.
Keywords: Hedonism, Modernism, Secularism, Self-centredness, Ethics.