Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Öldürücü zehir: Enâniyet – Hakan ÖZLEN

 

 

Özet

İnsanoğlu başıboş, manasız ve gâyesiz yaratılmamış ve gayesiz bir şekilde
bu dünyaya gönderilmemiştir. Kâinata, aklımızla ve kalbimizle baktığımızda
mevcûdât bütün çıplaklığıyla bir sanatı, bir ilmi, bir hikmet ve rahmeti
gözler önüne sermektedir. İnsan, haddini aşmadan Kudret kalemiyle
yazılmış olan bu ilahî programa iştirak etmekle ve Sanatkarını tanımakla
mükelleftir. Modern dönemlerin öldürücü zehri olarak tanımlayabileceğimiz
enaniyet insanı bu vazifeden alıkoymaktadır. Bu çalışmada çağdaş düşünürlerin
insanı ele alış biçimleri ele alınmakta, bu görüşler Said Nursî’nin
fikirleri ile karşılaştırılmakta, Üstün İnsan-Kamil İnsan kavramlarına bu
düşünürlerin görüşleri ışığında yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Enaniyet, Benlik, Üstün İnsan, Kamil İnsan, Nefis,
Heva, İman.

 

 

 

The lethal poison: Egocentricity

 

Abstract

Mankind has not been created stray, meaningless and without purpose
and has not been sent to this world aimless. When we look at the universe,
with our minds and hearts, everything reveals an art, a science, wisdom and
mercy with all its nakedness. Human beings are obliged to participate in this
divine program written with the pen of Holy Power and to know the artist.
The Egocentricity, which can be defined as the lethal poison of modern
times, prevents people from this duty. In this study, the ways in which contemporary
thinkers deal with human are introduced,, these views are compared
with the ideas of Said Nursi and the concepts of Super Man-Perfect
Humanbeing are given in the light of their views.
Keywords: Egocentricity, Ego, Super Man, Perfect Humanbeing, Self, Fancy,
Belief.

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam