Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Geleneksel tıp üzerinden Risale-i Nur okumaları – Ali İhsan AZILI

 

Özet

Tıbbın gelişimi insanlığın var olması ile başlamış, dinlerin katkıları ile
ilerleyerek devam etmiştir. Hz. İsa ve Lokman Hekim gibi peygamberler
tıbbın nihai hatlarını çizerek her derdin dermanı olduğunu göstermişlerdir.
Her derde deva bulmak, insanların çalışarak ulaşacakları bir hedeftir. Bugün
bir çok bilim adamının katkısıyla tıp gelişmiş, farklı tanı ve tedavi yöntemleri
geliştirilmiştir. Geleneksel Tıp da bugün farklı ülkelerde farklı şekillerde
uygulama sahası bulan bir alandır. Bu alan uygulama farklılıkları
nedeniyle bugün ülke isimleri ile anılmakta, Geleneksel Çin Tıbbı, Geleneksel
İran tıbbı gibi isimlerle kendini göstermektedir. Farklı ülkelerde de
olsa, bu alandaki çalışmalar mizacın geleneksel tedavi yönteminde önemli
bir yere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada Risale-i Nur’da
geçen Geleneksel Tıp kaideleri açıklanmakta ve mizaç ve tedavi arasındaki
ilişki ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Geleneksel Tıp, Mizaç, Beslenme, Unsurlar, Fitoterapi,
Beden Sağlığı

 

 

 

Risale-i Nur readings through the traditional
medicine

 

Abstract

The development of medicine started with the existence of humanity and
continued proceedingly with the contributions of religions. Prophets like Jesus
and Luqman the Medicus have drawn the final lines of medicine and
have shown that there is a cure for every suffering. Finding a panacea is a
goal that people can achieve by endeavoring. Today, with the contribution of
many scientists, medicine has developed and different diagnostic and treatment
methods have been developed. Traditional Medicine is also an area today
that finding application in different countries in different ways. Due to
the differences in practice, this field is known today with the names of their
source country like traditional chinese medicine, traditional iranian medicine
Studies in this area, albeit in different countries, have shown that temperament
plays an important role in traditional treatment. In this study, the
traditional medical rules in Risale-i Nur are explained and the relationship
between temperament and treatment is discussed.
Keywords: Traditional Medicine, Temperament, Nutrition, Elements, Phytotherapy,
Physical Health

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları