Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Kanser İstibdat İlişkisi – Kolektif

 

 

Özet

Bediüzzaman Said Nursî, 1911’de Şam Emevi Camii’nde irad ettiği hutbede İslam dünyasının geri kalmasını altı hastalığa bağlar. Nursî, sosyal hayatı bir tıp fakültesi hükmünde görüp Kur’an eczanesinden bu hastalıklara ilaçlar sunar. Hastalıklardan beşincisini çeşit çeşit yayılan istibdat olarak ifade eder ve bunun diğer hastalıkların da kaynağı olduğunu nazara verir. İstibdadın özellikleri ile günümüzün yaygın hastalığı olan kanser arasında tespit edebildiğimiz tevâfuklar, bu yazının zuhuruna vesile olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kanser, İstibdat, Ümitsizlik, Bağışıklık Sistemi, İmmunoterapi, Adalet, Hürriyet

 

 

 

Relationship Between Canser and Despotism

 

Abstract

In 1911, Bediuzzaman Said Nursi attributed the backwardness of the Islamic
world to six diseases in his sermon in the Umayyad Mosque in Damascus.
Nursi considers social life as a medical school and offers medicines
for these diseases from the Qur’an pharmacy. It expresses the fifth of these
diseases as spreading various kinds of despotism and syas that this is the
source of other diseases. The resemblances that we can identify between the
characteristics of despotism and cancer, which is the most common disease
of today, have been the reason for this article.
Keywords: Cancer, Despotism, Despair, Immune System, Immunotherapy, Justice, Freedom