Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Maddî hastalıklardan manevî hastalıklara – Prof Dr. Abdullah ADIGÜZEL

 

 

Özet

Yaratılış itibariyle mükemmel bir varlık olan insan, halife-i ruy-i zemindir.
İnsan vücudunun biyolojik yapısında ve ruhunun maneviyatında meydana
gelen ve rahatsızlık verici durumlar genellikle hastalık olarak tanımlanır.
Özellikle psikolojik hastalıkların, beynin bir şekilde tahriş ve tahrip olmasından
kaynaklanan organik bir sebebe dayandığına dair uzmanlar hemfikirdir.
Tereddüt ve hislerimizin aşırı derecede yoğunlaşması artık durumun
psikolojik hastalıklara dönüştüğünü ve beraberinde biyolojik hastalıkların
da oluşmasına kaynak teşkil ettiklerini gösterir. Vesvese ruhi hastalıkların
en önemlisidir ve üç aşamadan oluşur. Vesvese önce kalpte makes bulur
ve takıntı şeklinde kendini belli eder. Obsesif davranışlar bu aşamada
görünür. İkinci aşama kompulsif davranışların görüldüğü aşamadır ki birey
tereddütte kaldığı eylemleri defalarca tekrar eder. Üçüncü aşama kaçınma
aşamasıdır. Bu aşamada birey ortamı terk eder ve zarara düşer. Vesvese sahip
olduğu özelliğe göre “Vesvese-i Sarık, Vesvese-i Şeytan, Vesvese-i Medeniyet
ve Vesvese-i Siyasiye” isimleriyle de karşımıza çıkabilir. Bunun yanı
sıra evham ve merakta ciddi ruhi hastalıklar olmakla birlikte maddî hastalıklara
da kaynaklık ederler. Özellikle evhamla küçük maddî bir hastalık,
bazen merak vasıtasıyla on kat kadar büyüyebilir. Merak kesilmesiyle, o
hastalığın onda dokuzu gider birey huzur bulur.
Anahtar Kelimeler: Vesvese, Takıntı, Merak, Evham, İnsan

 

 

 

From Fhysical Diseases to Spiritual Diseases

 

Abstract

The human being, the perfect being of creation, is the caliph of the world.
Diseases that occur in the biological structure of the human body and the
spirituality of the soul are often described and known as illness. In particular,
experts agree that psychological illnesses are due to an organic cause of
brain irritation and destruction. The intense concentration of our hesitations
and feelings now suggests that the situation has turned into psychological
illnesses. It shows that they constitute a source of the occurrence of biological
diseases together. Vesveses are the most important of mental illnesses and
consist of three stages. Before the occasion, the heart makes and manifests
itself in the form of obsession. Obsessive behaviors appear at this stage. The
second stage is the stage where compulsive behaviors are observed, in which
the individual repeats his / her hesitation actions repeatedly. The third stage
is the avoidance stage, where the individual leaves the environment and falls
into harm. According to the property “Delusion Secret, Delusion Satan, Delusion
Civilization and Delusion political” names. In addition, they are serious
mental illnesses in anxiety and curiosity, but they also provide material
resources. In particular, a small material illness can sometimes grow up
to ten times through curiosity. With the cessation of curiosity, nine-tenth of
that disease goes; the individual finds peace of mind.
Keywords: bscurity, obsession, curiosity, hypochondria, human

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları