Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Maddî kalp beka izi taşır mı? – Dr. İbrahim Feyyaz NALDEMİR – Leyla NALDEMİR

 

 

Özet

İnsanoğlu yeryüzünde vücut bulduğundan beri yaşamını sürdürmenin
ötesinde bir çaba içerisindedir. Mevcut olan gayret ve enerjisini insanın varlığının
özünden almaktadır. Maddî yönüyle insanın yaşamını idame ettirmesi
için var olan, manevî yönüyle ise ebediyete yönelen kalp bu çabanın en
öndeki uzvu olarak nitelendirilebilir.
Bu çalışmada beka kavramı çerçevesinde insanın sonsuzluk arzusuna
meyyal eylemler içerisinde olması Bediüzzaman’ın tespitleri bağlamında
okunmaya çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Kalp, Beka, İman, Öz uyarılma

 

 

 

Does a heart bear the stamp of eternity?

 

Abstract

Since the beginning of his life in the world, Mankind has been making
an effort beyond living. This effort derives its energy from the essence of the
existence of humanbeing. As its biological aspect exists for the maintenance
of human life; the spiritual aspect of the heart directes him to the eternity
and it can be described as the foremost limb in this effort.
In this study, within the framework of the concept of eternity, the humanbeing’s
actions and desires to be eternal are read in the context of Bediuzzaman’s
determinations.
Keywords: Heart, Eternity, Faith, Self-arousal

Dini Hikmetler ve Örtünmenin Amaçları