Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’da manevî hastalıklar ve tedavi önerileri “Bin manevî dertlere, bin kudsî şifa; Risale-i Nur” – Sebahattin YAŞAR

 

 

Özet

Her asrın kendine göre maddî ve manevî hastalıkları vardır. Helâketler
ve felaketler asrı olan zamanımızda bu hastalıklar daha da çeşitlenmiş ve yayılma
alanları ve araçları artmıştır. Manevî hastalıkların insanlık için bugün
dünden daha tehlikeli boyutlarda olduğu açıktır. Vahim olan ise, manevî
hastaların kendilerini hasta olarak kabul etmemeleridir. ‘Manevî Hastalıklar
ve Çözüm Önerileri’ adlı çalışmamızı, bu asrın manevî hekimi, Bediüzzaman
Said Nursi Hazretlerinin telifi, Risale-i Nur Külliyatı üzerinde yaptık.
Eserlerde, altmışı bulan manevî hastalıklar tespit edilerek ‘Manevî hastalık
nedir?’, ‘Manevî hastalıklar nasıl oluşur?’ ve ‘Manevî hastalıklar nasıl
tedavi edilir?’ sorularına cevaplar aranmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hastalıklar, Manevî Hastalıklar, Hasta, Tedavi,
Ahirzaman.

 

 

 

Spiritual diseases and recommendations for
treatment in Risale-i Nur
“For thousand spiritual sufferings, a thousand holy healings;
Risale-i Nur ”

 

Abstract

Every century has its own physical and spiritual illnesses. In the current
century which is that of destruction and disasters, illnesses have diversified
and the area and tools of transmission have increased. It is evident that spiritual
illnesses are at a more dangerous extent today than they had been in the
past. The fatal part of it is that those who are spiritually ill, do not recognise
this as a typeof illness. We focused on the work, the Risale-i Nur, of spiritual
doctor of the century, Bediuzzaman Said Nursi in our study entitled “Spiritual
Illnesses and Suggestions for their Solutions” While finding sixty spiritual
diseases in the works, we answered questions such as “What is a spiritual
disease? How do they form? How are they remedied?
Keywords: Illnesses, Spiritual Illnesses, Patient, Treatment, The end of time.