Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Risale-i Nur’un insan vücudunda okutturduğu yaratılış delilleri – Prof Dr. Hüseyin UZUN

 

 

Özet

İnsan, belirli bir gaye ve hedef doğrultusunda tasarlanan, inşa edilen
ve en güzel bir surette yaratılan, Cenab-ı Hakkın antika bir sanat eseridir.
“Cenab-ı Hakkın en nazik ve nazenin bir mu’cize-i kudretidir ki, insanı bütün
esmasının cilvesine mazhar ve nakışlarına medar ve kâinata bir misal-i
musağğar suretinde yaratmıştır.”[1] Tefsirlerde, “Biz insanı ahsen-i takvîm
üzere yarattık”[2] meâlindeki âyet-i kerimede, insanın ahsen-i takvimde yaratılmış
olduğunun nazarlara sunulmasının, insanın yaratılan diğer sanat
eserlerinden çok daha üstün niteliklerle donatıldığına bir işaret olduğu yorumlanmıştır.
İnsan vücudu, Allah’ı tanımak ve bilmek için müracaat edilebilecek en
harika tefekkür eseridir. İnsan vücudunu incelerken ve her bir uzvuna icra
ettirilen görevleri tefekkür ederken, Allah hesabına bakmak gerekir. Yani
eserden müessire geçmek demek olan mana-yı harfiyle bakılmalıdır. Bu bakış
açısı, insanı “Ne güzel yaratılmıştır” hakikatine ulaştıracaktır.
Bu çalışmada, insan vücudu ile ilgili gözyaşı, anne sütü ve ses sistemleri
olmak üzere üç örnek ele alınacaktır. Her bir örneğin ihtirâ, ibdâ, inşa, terkip
ve san’at suretlerindeki yaratılış tarzlarına nasıl mazhar oldukları hakkında
bilgi verilmeye çalışılacaktır. Eserden müessire geçerek, Tevhid hakikatinin
anlaşılmasında, tıp ilminin ne kadar önemli bir yer teşkil ettiği üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: İhtirâ, İbdâ, İnşa, Terkip, Sanat, Anne Sütü, Gözyaşı, İnsan ses sistemi

 

 

 

“Evidences of creation in the human body”
that discussed in Risale-i Nur

 

Abstract

Humanbeing is an inestimable work of art that is designed, built and created
in the most beautiful way for a specific purpose by The Creator. “Man is
a most subtle and graceful miracle of His power whom He created to manifest
all his Names and their inscriptions, in the form of a miniature specimen
of the universe.” In the Qur’anic exegesis, the verses of the Qur’an “We created
man in the most beautiful way” is interpreted as that the presentation
of the human being is made in the most beautiful manner and is equipped
with far superior qualities.
The human body is the most wonderful reflection work that can be used
to know and recognize the God. When examining the human body and
considering the tasks performed by each part of it; all these things need to
look on behalf of their Creator. In other words, they must be spoken signifying
their Maker. From this point of view, “How beautifully created” will lead
the humanbeing to the truth.
In this study, three examples of tears, breast milk and sound systems related
to human body will be discussed. It will be tried to give information
about the ways of creation of each sample in the form of the first and unique
creation, creation from created things, construction from created things,
composition and art. we will focus on the importance of medical science in
understanding the truth of Tawhid in the context of advancing from created
things to the existance of the Creator.
Keywords: First and unique creation, Creation from created things, construction from created things, Composition, Art, Breast Milk, Tear, Human sound system