Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Uyku düzeninde biyolojik saatin önemi – Satı KAYA

 

 

Özet

Zerrelerin hareketi, milyarlarca galaksinin ve içindekilerin dönüşü, gök
gürültüsü, her sabah güneşin doğuşu, vücutta her gün ritmik bir şekilde
meydana gelen biyokimyasal değişimler, dünyanın ve gezegenlerin hareketleri
bir araya geldiğinde oluşan harika melodi, kainat büyüklüğündeki
bir uyumu gözler önüne sermektedir. Kur’an’da “en güzel şekilde yaratıldığı”
ifade edilen insan, bu külli uyuma dahil olabildiği nispette ruhi inşiraha
kavuşabilecektir. Bu çalışmada, kainattaki külli uyuma insanın ne şekilde
dahil olabildiği, insanın uyku ve uyanma zamanlarının, sirkadiyen ritme
göre beslenmesinin kainattaki uyumla nasıl bir ilişkisinin olduğu, insanın
bu uyuma zıt hareket etmesinin ruh sağlığı üzerinde nasıl etkilerinin olabileceği
Risale-i Nur ışığında ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Uyku, Ruh Sağlığı, Beden Sağlığı, Sirkadiyen
Ritm, Obezite, Ahenk

 

 

 

Religious Wisdoms and Purposes of Veiling

 

Abstract

The amazing melody that comes about when the movement of particles,
the rotation of millions of galaxies and what is inside them, the crash
of thunder, the sunrise every morning, the rhythmic biochemical changes
that occur in the body everyday, come together presents in front of our eyes
a harmony which is as great as the universe. The extent that the human being,
who is described as being “created in the best fashion” in the Qur’an, can
participate in this great harmony, is the extent to which his/her soul can attain
solace. In this study, the way in which human beings can conform to the
great harmony of the universe, the relationship between the times of sleep
and waking up, feeding from the circadian rhythm, and the harmony of the
universe, the effects of working against this harmony on the soul is examined,
in consideration of the Risale-i Nur.
Keywords: Sleep, Mental health, physical health, circadian rhythm, obesity,
harmony

Tesettür, kelime anlamı olarak “örtmek, gizlemek” anlamına gelmekle birlikte, terim olarak
“Vücudun beden kısımlarını bedenen ve ruhen örtmek ve korumak” anlamına gelir.
İslam inancına göre kadın ve erkek örtünmeli ve korunmalıdır. ”
İslam dininde ibadet olarak emredilen örtünün birçok hikmeti vardır.
ve amaçlar. Bu mütevazı çalışma, bilgeliği ve amacı ele almayı planlıyor
kısaca peçe hakkında. Araştırmada peçenin olduğu sonucuna varılmıştır.
insan doğasına uygun; ve ayrıca birçok hikmet ve amaç
Birey, aile ve toplum için örtünmeden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: örtünme, hikmet, amaç, İslam