Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Bediüzzaman Yöntemiyle Önleyici Savunma ve Koruyucu Adalet – Av. Erdoğan ÇELEBİ

 

 

Özet

Bir suçlama karşısında suçlanan tarafın savunma hakkı yasalarca tanınmış doğal bir haktır. Suçlanan tarafın –hangi nedenler olursa olsun- savunması alınmadan suçlanması, gözaltına alınması ya da tutuklanması insan hakkı ihlali olduğu gibi kamusal bir hakkın da gasbı niteliğindedir ve bu durum hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. Ne var ki hukuk devleti anlayışının ve temel insan hakları uygulamalarının tam yerleşmediği ülkelerde savunma hakkının gözetilmediği pek çok olay vuku bulmaktadır. Fikirleri ve eserleri nedeniyle bu tür süreçlerle karşı karşıya kalan Bediüzzaman Said Nursî’nin mahkeme süreçlerinin öncesi ve sonrası ile ilgili ortaya koyduğu savunma usulleri ve prensipleri birçok yönüyle incelenmeye değerdir. Bu yazıda Bediüzzaman Said Nursî’nin yargı süreçlerinin bütününe ait ortaya koyduğu genel prensipler önleyici savunma ve koruyucu adalet başlıkları çerçevesinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Savunma Hakkı, Önleyici Savunma, Koruyucu Adalet, Adalet, Müsbet Hareket, Emniyet ve Asayiş

 

Preventive Defense and Protective Justice Via Bediuzzaman’s Method

Abstract

The right of defense of the accused party against an accusation is a natural right recognized by law. Being accused, detained or arrested without the defense of the accused party, for whatever reasons, is not only a violation of human rights, but also a usurpation of a public right, and this situation is incompatible with the understanding of the rule of law. However, in countries where the understanding of the rule of law and basic human rights practices are not fully established, there are many incidents where the right to defense is not observed. Faced with such processes due to his ideas and works, the defense procedures and principles put forward by Bediuzzaman Said Nursî before and after the court proceedings are worth examining in many ways. In this article, the general principles of Bediuzzaman Said Nursî regarding the entire judicial process will be discussed within the framework of preventive defense and protective justice.
Key Words: Right of Defense, Preventive Defense, Protective Justice, Justice, Act Positively, Security and Public Peace.