Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Aile Bütünlüğü ve Ekonomik Haklar Açısından İstanbul Sözleşmesi’nin Değerlendirilmesi – Doç Dr. Hakan Murat ARSLAN

 

 

Özet

Aile insanın huzur kaynağı, neslinin devamı için bir vasıta, yanlış iş ve
davranışlardan alıkoyan bir kalkandır. İslamiyet ve tüm diğer mukaddes
dinler zikredilen özelliklerinden dolayı ailelerin tanzimi ve saadeti üzerinde
hassasiyetle durmuşlardır. Ancak son yüz yıldır özellikle Müslüman toplumların
temel taşı sayılan saadetli aileler hedef alınmış ve akla hayale gelmeyecek
tarzda tahrip edilmiştir. Bu çalışmada, 2012’de yürürlüğe giren
İstanbul Sözleşmesinin özellikle Türkiye Müslüman halkını nasıl etkilediği
üzerine betimsel analiz yapılmıştır. Çalışma sözleşmeyi tüm yönleri ile değil
özellikle aile bütünlüğünün bozulması ve ekonomik haklar açısından ele
almaktadır. Çalışma için gerekli veriler Kur’an, Hadisler, Risale-i Nur Külliyatı,
konu ile ilgili makaleler ve ilgili yasal dayanaklardan temin edilmiştir.
Araştırma sonucunda, Müslüman bir toplumda uygulanmak istenen söz
konusu sözleşme’nin İslami değerler dikkate alınmadan hazırlanmış olması
sebebiyle Müslüman Türkiye halkı arasında doku uyuşmazlığı yaşandığı
tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Aile, İslamiyet, İstanbul Sözleşmesi, Ekonomik
haklar

 

 

 

Istanbul Convention With Regards To Family Integrity And Economic Rights

 

Abstract

Family is a source of peace, a means for the continuation of the generation,
a shield that prevents wrong deeds and behaviors. Islam and all other
holy religions have focused on the arrangement and happiness of families
due to their mentioned characteristics. However, in the last hundred years,
the rightful families, which are considered the cornerstones of Muslim societies,
have been targeted and destroyed in an unimaginable way. In this study,
in 2012, entered into force of the İstanbul Convention, descriptive analysis
especially was done on how it affects the Muslim people of Turkey. The
work does not deal with all aspects of the contract, especially in terms of disruption
of family unity and economic rights. The data required for the study
were obtained from the Quran, Hadiths, Risale-i Nur Collection, articles on
the subject and related legal bases. As a result of the research, the contract
that is intended to be implemented in a Muslim society was prepared without
taking Islamic values into consideration. Therefore tissue mismatch between
the Muslim people of Turkey have been identified related to the contract
as it happens.
Keywords: Family, Islam, Istanbul Convention, Economic rights

Anahtar Kelimeler:

isim: anahtar sözcük, şifre