Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Aile İçi Huzur ve Emniyet – Prof. Dr. Fikret YÜKSEL

 

 

Özet

Aile, Hz. Âdem’in yaratılmasından bu yana sağlıklı bir toplum hayatının
temeli olarak içtimai kurumlar arasında çok büyük bir öneme sahip olmuştur.
Aile, insanların hayatlarını idame ettirdikleri ilk sosyal çevre olmasının
yanı sıra insanı topluma ve hayata bağlamakta ve böylece cemiyetin
de sürekliliğini sağlamaktadır. Diğer taraftan aile, içtimai zeminde gerçekleşen
hadiselerden de etkilenmekte, dönüşüm yaşamaktadır. Tarihi süreç
içerisinde meydana gelen “aydınlanma”, “sanayileşme” ve bunları da kapsayan
“modernizm” gibi sosyo-ekonomik dönüşümler aile üzerinde önemli
derecede menfi tesirler de göstermiştir. Sunduğu alternatif hayat tarzlarıyla
“modernizm” geleneksel dönemde aileyi koruyan değerlerin aşınmasına
neden olmuştur. Bu yazımızda, günümüzdeki gelişmeler ve aileyi de tehdit
eden hususlar hakkında asrımızın değerli İslam âlimi Said Nursî’nin fikirleri
ışığında aile içi huzur ve emniyetin tesisiyle alakalı bazı konuları dikkatinize
sunacağız.
Anahtar Kelimeler:  Aile, kadın, erkek, açık saçıklık, tesettür, İslami terbiye,
ahiret inancı

 

 

 

Peace And Trust In The Family

 

Abstract

The family, since the creation of Adam (pbuh), has had a great importance
among social institutions as the basis of a healthy social life. In addition
to being the first social environment in which people sustain their lives,
the family connects people to society and life and thus ensures the continuity
of the society. On the other hand, the family is also affected by the
events taking place on social grounds and experiences transformation. Socio-
economic transformations such as “enlightenment”, “industrialization”
and “modernism” that took place in the historical process also had significant
negative effects on the family. With the alternative lifestyles it offers,
“modernism” has caused the erosion of the values that protect the family in
the traditional period. In this article, we will bring to your attention some issues
related to the establishment of family peace and trust in the light of the
ideas of Said Nursi, the valuable Islamic scholar of our century, in the light
of current developments and issues that threaten the family.
Keywords: Family, woman, man, indecency, hijab, Islamic upbringing