Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Aile Pratiğinde Uygulanan Risale-i Nur’un İçtimai Reçetelerinden Bazıları – Yasemin YAŞAR – Sebahattin YAŞAR 

 

 

Özet

Aile, bütün toplumların en önemli ve en küçük sosyal kurumudur. Toplumlarda
ailenin ihmali, çok yönlü problemleri beraberinde getirir.
Çalışmamız, Risale-i Nur eserlerindeki bazı içtimai reçetelerin aileler
üzerinde uygulanmasının olası sonuçlarını farklı bir açıdan ele aldı.
Hutbe-i Şamiye, Uhuvvet Risalesi, İhlas Risalesi, Münazarat gibi eserlerdeki
içtimai kaidelerin aileye uygulanmasının, aileyi daha dayanıklı hale
getireceği sonucuna varıldı.
İlgili eserlerdeki ümit, uhuvvet, ihlas, ittihat, muhabbet gibi içtimai
esaslar, ailede uygulandığında hayat arkadaşı eşlerin ve kan bağı olan kardeşlerin
daha dayanıklı bir aile çatısına kavuşması sağlanacaktır. Bu içtimai,
manevi dinamiklerin ailede uygulanmasıyla, Müslüman aile daha güçlü,
daha problemlerle baş edebilir ve daha uzun ömürlü olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aile, Ümit, Sıdk, Muhabbet, Meşveret

 

 

 

Some Social Prescriptions Written In Risale-i Nur To Be Applied In The Family Practice

 

Abstract

The family is the most important and smallest social institution of all societies.
Disregarding the family in societies brings along multiple problems.
Our study deals with the possible consequences of applying some social prescriptions
in Risale-i Nur on families from a different perspective. As a result
of the study, it was concluded that the application of social rules to the
family written in the books such as “Damascus Sermon (Hutbe-i Şamiye),
Treatise On Uhuvvet, Treatise On Ihlas, Debate”s will make the family
more durable.
It is concluded that if social principles such as hope, spirituality, sincerity,
unity and affection in the relevant books are applied in the family, it will
provide a more durable family structure for spouses and siblings with blood
ties. With the implementation of these social and spiritual dynamics in the
family, the Muslim family will be stronger, able to cope with more problems
and will last longer.
Keywords: Family, Hope, Confidence, Love, Consultation