Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Ceninden Cennet Ailesine – Kolektif

 

 

Özet

İnsan 46 kromozom içeren hücrelerden yaratılmıştır. 23’er kromozomdan
oluşan anne ve baba eşey hücreleri birleşip 46 kromozoma tamamlanırken,
bu yapı anne karnında geçirdiği süreç neticesinde dünyada yaşamaya
kabil bebek olarak yaratılır. Biz bu çalışmamızda anne ve babadan gelen, tamamlanmaya
muhtaç 23’er kromozomlu her iki eşey hücresini evliliği oluşturan
kadın-erkeğe; cenini ise evlilik kurumuna; ceninin bebek olarak sağlıklı
doğumunu da başka bir âlemde yaşamaya layık istidatlarla donatılmış
cennet ailesine benzettik. Sürdürülebilir hamilelik ve sağlıklı doğuma hazırlanma
vetîresini ise evliliğin bu dünyadaki sergüzeşti neticesinde cennete
liyakat kesbetmesine teşbih ettik. Evlilikteki tesanüd hakikatinin önemini
ve ebedî hayat inancının bu dünyadaki getirilerini anlamaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Aile, Cennet, Cenin, Evlilik, Bebek

 

 

 

From Fetus To Family In The Heaven

 

Abstract

Human is created from cells containing 46 chromosomes. While mother
and father gamets, consisting of 23 chromosomes, combine and complete
46 chromosomes; this structure comes up with the result of a creation
of a baby in the womb, capable of living in the world. In this study, we talked
about how we likened both germ cells with 23 chromosomes coming
from the mother and father to the man and woman forming the marriage;
the fetus to the institution of marriageand finally we likened the birth of
the fetus as a healthy baby to the family in the heaven equipped with skills
worthy of living in another realm. Also we tried to talk about how we liken
the process of preparing for a sustainable pregnancy and healthy birth to
the fact that marriage brings us to heaven as a result of its adventure in this
world. We tried to understand the importance of the truth of solidarity in
marriage and the benefits that belief in eternal life brings us in this world.
Keywords: Family, Heaven, Fetus, Marriage, Baby