Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

Fıtrat ve Ayet İlişkisi Perspektifinden Kadın, Aile ve Topluma Bakış – Dr. Nurenda Yaşar Coşkun

 

 

Özet

İnsanı hâkimiyet altına alma, onun üzerinde tasarruf sahibi olma isteği,
onu ilahi yönlendirmelerden ve nihayetinde fıtrat programının güçlü etkisinden
uzaklaştırarak yapılabilir. Fıtrattan uzaklaşmak, insanı belli kalıp ve
sınırlamalardan uzaklaştırmış ve daha bağımsız ve özgür kılmış gibi gözükse
de; özünde bir düzen, disiplin ve bir değer sistemine ihtiyaç duyan insanı
kuralsızlığa tabi ederek, onun evrenle ve kendi ile olan bağlarına zarar verir.
Kendi ve etrafıyla derin bağları kopan bir insan, reel bir değer, bir ahlak, bir
disiplin sistemi oluşturamaz ve menfi yönlendirmelerin etki alanına daha
çabuk girer. Bir sosyal yapı olan ailenin içindeki bireyleri kendi fıtri süreçlerinden
uzaklaştırmak, aile yapısını bozmaktadır. Çünkü birey, küçük ya da
büyük fark etmez, bir yapı içinde var olur ve belli değerler sistemi ile şekillenir.
Bu makalede insanın fıtratından uzaklaşmasının, aile yapısının bozulmasına
etkisi Kur’an-ı Kerim ve tefsiri olan Risale-i Nur perspektifinde ele
alınıp bu önemli yapının korunması için çözümler incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Fıtrat, Birey, Kadın, Aile, Şefkat

 

 

 

A View On Women, Family And Society From The Perspective Of The Relationship Between Human Nature and Quranic Verses

 

Abstract

The desire to dominate man, to have power over him, can be done by taking
him away from divine guidance and ultimately from the powerful influence
of the program of human nature. Although it seems that moving away
from his nature has taken people away from certain patterns and limitations
and made them more independent and free; by subjecting a person who essentially
needs order, discipline and a value system to irregularity, this fact
damages his ties with the universe and with himself. A person whose deep
ties with himself and his surroundings are broken cannot form a real value, a
morality, a discipline system and he enters the domain of negative manipulations
more quickly. Keeping the individuals in the family, which is a social
structure, away from their spiritual and natural processes disrupts the family
structure. Because, it does not matter whether young or old, the individual
exists in a structure and is shaped by a certain system of values. In this article,
the effects of alienation from human nature and the deterioration of
family structure will be discussed in the perspective of the Quran and its interpretation,
Risale-i Nur, and solutions for the protection of this important
structure will be examined.
Keywords: Human nature, Individual, Woman, Family, Compassion