Aşağıdaki bağlantı üzerinden makaleye ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sözleşmesine Eleştirel Yaklaşım – Dr. Ömer ERGÜN

 

Özet

İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi üye devletleri ve gözlemci statüsündeki
devletlerce kabul edilen ve 12 ülkenin kabul edip ulusal meclislerinden
geçirmesinden sonra yürürlüğe giren, kadına karşı şiddeti ve ev içi
şiddeti önlemeyi, kadını korumayı ve kadına yönelik şiddetin uygulanması
söz konusu olduğunda failini yargılamayı amaç edinen, uluslararası bir
sözleşmedir. Kadının her türlü şiddete karşı korunması anlamında önemli
uluslararası kazanımları içeren bir sözleşmedir. Ancak sözleşme metninin
hazırlanışında kullanılan dil ve sözleşme metninin içine serpiştirilen
ve farklı anlamları çağrıştıran kavramların kullanılması, büyük kazanımları
içerisinde barındıran bir sözleşmeye olan güven ve inancın özellikle samimi
dindarlar açısından, sarsılmasına neden olmuştur. Bu anlamda İstanbul
Sözleşmesi kamuoyunda ve doktrinde eleştirilmektedir. Bu makalede sözleşmenin
hakkını teslim ederek, sözleşmeye yönelik eleştirileri ifade etmeye
çalışacağım.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal cinsiyet, Farklı cinsel eğilimler, Kadın, Kadına yönelik şiddet, Ev içi şiddet

 

 

 

Critical Approach To The Istanbul Convention

 

Abstract

The İstanbul convention is an international convention adopted by the
member states of the Council of Europe and states with observer status, and
entered into force after the adoption of 10 countries and pass them through
their assemblies, aiming to prevent violence against women and domestic violence,
to protect women and to prosecute the perpetrator when it comes to
the use of violence against women. It is a convention that includes important
international gains in terms of protecting women against all kinds of violence.
However, the language used in the preparation of the text of the contract
and the use of concepts that evoke different meanings in the text of the
contract, caused the trust and belief in a contract that contains great gains to
be shaken, especially for sincere believers. In this sense, the Istanbul convention
is criticized in the doctrine. In this article, I will try to express the criticisms
of the contract by giving the right to the contract.
Keywords: Gender, Different sexual orientations, Women, Violence
against women, Domestic violence