Posts by Abdülgafûr Mahmud Mustafa Ca'fer

Prof.Dr. Ezher Üniversitesi, Usuliddin Fakültesi, Tefsir Bölümü Başkanı

 
  • Bediüzzaman Said Nursi Düşüncesinde İ’caz-ı Kur’an

    İ’câz kavramı ve tanımı İ’câz: Bir konuda başkalarının acziyetini isbat etmektir. Sonra, bu kavram lâzımı olan ‘bir işte başkalarının acziyetini izhar etmektir’ mânâsıyla kullanılmıştır. İ’câzü’l-Kur’ân ise; Mahlukatı onun gibi bir […]

     
  •