Posts by Abdülnasır Yiner

Dr.

 
 • İdris-i Bitlisî (1473?-1520)

  Mevlana, Şeyh, büyük Kürt alimi vb. sıfatlarla anılan İdris, Bitlis'in alim ve şeyhlerinden biri olan Mevlana Şeyh Hüsameddin Ali Bitlisî'nin oğludur. Baba Hüsameddin Ali 1495 yılında Tebriz'de vefat etmiştir. Annesi […]

   
 •  
 • Muhammed Abduh (1845-1905)

  İslam düşüncesinin yeniden canlanmasında önemli katkılarda bulunan, Mısır’ın tanınmış alimlerinden olan Muhammed Abduh, 1845 yılında Aşağı Mısır’da Bahire ilinin Mahalletü’n-Nasr Köyü’nde doğdu. Zengin olmalarına rağmen, fedakarlıktan hiçbir zaman kaçınmayan, adil, […]

   
 •