Posts by Abdünnasır Yiner

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Doktora yapmaktadır.

 
 • Hasan Sabbah (1054-1124)

  Hasan Sabbah (1054 -1124) Nizârî-İsmailî Devleti'nin kurucusudur. Büyük Selçuklu Devleti'nin baş edemediği örgütü ve eylemleriyle dehşet saçmış, aralarında meşhur Nizamülmülk'ün de bulunduğu devletin ileri gelenlerini, kendilerine özgü metotlar ve suikastlarla […]

   
 •  
 • Meclis-i Mebusan’dan Büyük Millet Meclisi’ne

  1876’daki Kanun-i Esasi Osmanlılar açısından olduğu kadar genel tarihimiz açısından da dönüm noktası teşkil etmektedir. İlk defa yazılı Anayasa siste-mine girilmiş ve ilk defa meclis açılarak meşruti bir idareyle tanışılmıştır. […]

   
 •  
 • Hacı Bektaş-ı Veli

  Portre Cemiyetimizin içinde yetişip tarihe mal olmuş kişilerin sağlıklı bir değerlendirmeye tabi tutulmaları gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli, toplum tarafından fazla tanınmayan bir şahsiyettir. Bu yazımızda, kendisi hakkında bazı bilgiler vererek […]

   
 •  
 • Meşrutiyetten Cumhuriyete İslamcılık Düşüncesi

  Giriş Osmanlı Devleti’nin gerilemesine paralel olarak İslam dünyası da büyük sıkıntıların içine düşmüştür. Sanayi inkılabıyla ortaya çıkan sömürgecilik faaliyetleri için Osmanlı ve İslam ülkelerinin toprakları en cazip alanlar olmuşlardır. Sömürgeci […]

   
 •