Posts by Begüm BURAK

 
  • Cumhuriyetin “Makbul Kadınları”

    “Acceptable women” of the Republic Osmanlı İmparatorluğu’nda “Batı” eksenli modernleşme hareketleri 18. yüzyılın sonlarında başlamıştır. Modernleşme hareketlerinin esas dönüm noktasını Tanzimat Dönemi oluşturmaktadır. Özellikle idari alanda merkezileşme çabaları, laikleştirme hareketi, […]

     
  •