Posts by Cahit Külekçi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğrencisi

 
 • İslam, Siyaset ve Karmaşa

  İslam Dini, ‘Oku!’ emrinin diğer emirlerle sistemleştirilmesinden itibaren, yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşan, ne aradığını bilmeyen dolayısıyla aradığını bulamayan, ruhsal bunalımlarıyla benliğini çürütüp varlığını bile çözemeyen insanoğluna, önemi hiçbir zaman yitirilemeyecek […]

   
 •  
 • Kutsî Kaynaklarda Eğitim Teknolojisi ve Metodları

  Giriş Eğitim, insan psikolojisinin farklı yansımaları arasında, ‘ihtiyaç’ olma bakımından ortak bir temsili noktaya sahiptir. İletişim esasına dayalı olarak eğitim, insan tabiatından gelen köklü isteklere ve bu isteklerin öngördüğü faaliyetlere […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Estetiği ve Soyut Sanat Zorunluluğu

  Yaşamda gerçekleşen bir takım vakıaları ve tabiatta ki faaliyetleri, sanat eserine aksettirme çabası, insanı, diğer varlıklardan ayıran bir başka özelliktir. Bu aksettirme çabası, bir tür zorunluluk olarak da görülebilir. Çünkü; […]

   
 •