Posts by Cemil ERTEM

Dr., İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi

 
  • Malikiyet ve Serbestiyet Devri

    Age of Ownership and Liberty "Beşer esirliği parçaladığı gibi ecirliği de parçalayacaktır… Bir rüyada demiştim: Devletler, milletlerin hafif muharebesi, tabakat-ı beşerin şedid olan harbine terk-i mevki ediyor. Zira beşer, edvarda […]

     
  •