Posts by Coşkun Can AKTAN

Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi

 
 • İktidarın Sınırlandırılması ve Anayasal Demokrasi

  The Restriction of the Government and Constitutional Democracy “Bütün insanlarda bir tehlike mevcuttur. Özgür bir devlet için tek kural şu olmalıdır: Güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için bir tehlikedir.”1 […]

   
 •  
 • Siyasal Yönetim Biçimleri ve Demokrasi

  The Political Goverment Types and Democracy Demokrasi’nin Doğuşu ve Gelişimi Bir siyasal yönetim biçimi olarak demokrasinin ne zaman ve nerede doğduğu konusunda kesin bilgiler mevcut olmamakla beraber, genelde, M.Ö. V. […]

   
 •  
 • Muhafazakârlık ve Liberal Düşünce

  Conservatism and Liberal Thought Muhafazakârlık (Conservatism), en kısa ve öz olarak "mevcut hukuki durumun (status quo) muhafazası"nı savunan ve toplumsal yaşamda radikal değişimlere kuşku ile bakan bir düşünce olarak tanımlanabilir. […]

   
 •