Posts by Editör

 
 • Popüler Esaret: Nefisperestlik

  Sokrat, "sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez" der. İnsanoğlu varoluşunun anlamını sorgularken şu temel sorulara cevap arar: "Ben kimim? Bu dünyaya nereden ve neden geldim? Hayatımın bir amacı ve anlamı var mı?" […]

   
 •  
 • Farklılıkların Buluşma Noktası: Said Nursi

  Dergimizin Risale-i Nur Enstitüsü tarafından "üç aylık fikir dergisi" olarak yayınlanmaya başlamasının üzerinden 10 yıl geçti. 1994 Baharından bu yana düşünce, sanat, bilim ve toplumun önemli meselelerini dosya konusu yaparak, […]

   
 •  
 • Said Nursi: Crossroads of Differences

  This is the first decade of our periodical started to be published as "a periodical devoted to thought". Since the spring of 1994, we tried to analyze the important questions […]

   
 •  
 • Avrupa Birliği

  Avrupa, İslam toplumlarının geri kalış dönemlerinde gösterdiği gelişmelerle dikkate alınması gereken bir olgu olarak karşımıza çıkmıştır. Osmanlı aydınları Tanzimat’tan bu yana, Avrupa olgusu üzerine tartışarak, Avrupa’ya karşı nasıl bir tavır […]

   
 •  
 • European Union

  We encountered the development of European countries as a phenomenon while the ottoman system had remained underdeveloped. Ottoman intelligentsia had put many discussions on it and forward some thoughts about […]

   
 •  
 • Tesettür

  1914 yılında, İsmail Hakkı [İzmirli] tarafından Sebilürreşad dergisinde yazılan bir makale şu cümle ile başlıyordu: "Bugün bizi en ziyade meşgul eden bir mesele-i ilmiye var ise, o da tesettür meselesidir." […]

   
 •  
 • Genetik Bilimi Nereye Gidiyor?

  Bundan on yıl önce genetik bilimi üzerine konuşmak, tartışmak, fikir yürütmek, sadece uzmanlarının ilgi alanına giriyordu. Bugün toplumun ekseriyeti, genetik bilimindeki gelişmeleri dikkatle izliyor; getireceği yenilikleri ümit ve endişe ile […]

   
 •  
 • Evrensel Barışa Çağrı…

  Geçen sayımızda savaşsız bir dünya temennisiyle sizlere ulaşmıştık, ancak savaşın çirkin yüzünden kurtulmak mümkün olmadı. Barış dosyamızın yazılarını, komşumuz Irak’ın üzerine yağan bombaların verdiği dehşet içinde yazmak zorunda kaldık. Çocukların […]

   
 •  
 • Medeniyet

   
 • Demokrasi Kültürüne Katkı…

   
 • Seslerin Estetiği: Müzik

   
 • İrtica: Tehlike mi, Maske mi?