Posts by Ertan Efegil

Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü

 
 • Muhafazakârlık Üzerine

  Democratic and Arab Spring Giriş Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun ifade ettiği gibi, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan halk ayaklanmaları, aslında 2010 yılında değil, 2000’lerin başında yaşanması gereken gelişmelerdir. Çünkü halk ayaklanmalarının yaşandığı […]

   
 •  
 • Milliyetçilik, Kavmiyetçilik ve Dünya Barışı

  Nationalism, Racism and World Peace Ulus-devlet sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte, etnik kimliğe ve kavmi¬yete dayalı milliyetçilik anlayışı, insanlığın ulus-devlet içerisinde örgütlenmesi gerektiğini ifade ederek, hızla İmparatorlukları parçalarken, tek ulusa, tek […]

   
 •