Posts by Fazıl Hüsnü ERDEM

Prof. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 
 • 1982 Anayasasının Toplum Tasavvurunun Eleştirel Analizi

  The Critical Analysis of the Society Concept of the 1982 Constitution Anayasaların nasıl bir toplum tasavvuruna sahip oldukları, onların siyasal felsefelerinden hareketle ortaya konur. Anayasaların siyasal felsefesinden kastedilen, anayasalara içkin […]

   
 •  
 • Müdahale, Mücadele ve Müzakere Mekânı Olarak Kamusal Alan

  Public Sphere as a Location of Intervention, Struggle and Discussion I. Güncelliği ve Önemi Kamusal alan kavramı, 20. yüzyılın son çeyreğinde belirginlik kazanan küresel ölçekli değişim ve dönüşüm olgusuyla birlikte […]

   
 •