Posts by Halil İbrahim BULUT

Dr., Sakarya Üniversitesi, İlâhîyat Fakültesi öğretim üyesi.

 
  • Bir Yahudi Mezhebi Olarak Îseviyye Fırkası

    Isawiyya Division as a Jewish Sect Giriş İsevî terimi, Hz. Îsâ'ya mensup olanlar anlamında Hıristiyanlık'la eş anlamlı kullanılıyorsa da, İslâmî kaynaklarda İseviyye fırkası olarak zikredilen ve Ebû Îsâ el-İsfahânî'ye nispet […]

     
  •