Posts by Hülya Alper

Yrd., Doç. Dr., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi.

 
 • İmam Mâtürîdî’ye Göre İbadetlerin Gerekliliği ve Rasyonel Temelleri

  The Necessity of Praying According to Imam Al-Maturidi and its Rational basis Giriş Ehl-i Sünnet kelâmının kurucu isimleri arasında bulunan İmam Mâtürîdî (ö. 333/944), her konuda olduğu gibi ibadetler hakkında […]

   
 •  
 • İmanda Sevgi Boyutu ve Allah Sevgisi

  The Love Aspect on Faith And The Love of God 1. İmanda Sevgi Boyutu Sevgi, imanın duygu unsuru içinde yer alan en temel duygulardan biridir. Öyle ki içinde sevginin bulunmadığı […]

   
 •  
 • İnsan İnanan Bir Varlıktır

  Man is a Believing Existence 1. İnsanın İnanan Yapısı İnanma insan psikolojisinin derin ve ayrılmaz bir parçasıdır. Hayatımızda pek çok davranışımız, verdiğimiz hükümler inanca dayanır. Bir hasta, doktorunun kendisini tedavi […]

   
 •  
 • Tevhide İman ve İnfak

  The Belief in Tawhid and Infaq Ana teması tevhit olan İslâm, muhatap aldığı insana hayatın her alanına yönelik külli prensipleriyle muvahhid bir hayat felsefesi sunar. Tevhid merkezinde şekillenen bu hayat […]

   
 •