Posts by Hüseyin Hatemi

Prof., Dr., İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

 
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi

  The Aim of the Principle of Secularism and a Suggestion on Substitution I. Laiklik İlkesinin İki Anlamı ve Doğuş Sebepleri 1. Laiklik ilkesinin maddi anlamı: Laiklik ilkesinin maddi anlamı; İlâhi […]

   
 •  
 • Adalet Kavramının İçeriği ve Mutlaklığı ve Değişmezliği

  The Content of the Concept of Justice, its Absoluteness and Constancy 1- Adalet kavramı ilk bakışta normlar alanını ve dolayısı ile davranış felsefesini ilgilendirir. Fakat bu alanın bütün normları gibi […]

   
 •  
 • Hidayet

  Guidance (Hidayath) 1. Hidayet ne demektir? Fatiha Suresi'nde "İhdinâ’s-sırate’l-mustakîm!" duası bize verildiğine göre, hidâyet, Sırât-ı Mustakîm'e erişmek demektir. Bunu da Allah'tan istediğimize göre, Allah Hâdî'dir, Hidayet'in de Rabb'idir. Bâtıl Felsefe'nin […]

   
 •  
 • Türkiye ve Avrupa Birliği

  Turkey and The European Union I- Giriş: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılıp Katılmaması Sorununa Ortak Bir Genel Cevap Verilebilir: Yararı varsa neden katılmasın? Zararı varsa niçin katılsın? Bu genel cevapta insanlar […]

   
 •  
 • Medeniyet

  I- Giriş Ahlâk ve kültür alanını ilgilendiren her terimin; İlâhi Sözlük’te ve İblis Sözlüğü’nde iki ayrı anlamı vardır. Batı dillerinde, bir dili öğrenirken, bir terimi esasen kendi ana dilinde olduğu […]

   
 •  
 • İrtica Hikâyesi

  I- Kelimenin Terim Olarak Doğuşu Arapça’da irtica kelimesi bugün kullandığımız anlamda kullanılmıyordu. Kamus’da "irtica" geri dönme anlamındadır. Bir de "deveyi sattıktan sonra bedeli ile yararlı bir nesne alma" anlamına gelir. […]

   
 •  
 • Çağdaşlaşma Sınavı

  Çağdaşlaşma; Ahlâk ve Hukuk’un temel yargılarında geçerli olabilecek bir kavram değildir. Müspet ilimlerin kanunlarında da bu kavrama yer yoktur. “Çağdaş” dediğimiz yargılar “doğru” değil iseler; “çağdaş” nitelemesi onlara hiçbir yarar […]

   
 •  
 • Hoşgörü Üzerine

  Herşeyin olduğu gibi; “hoşgörü” kavramının anlamını da Kur’ân-ı Kerîm ile belirlememiz gerekir. “Mîzan”ı veren de Allah’tır. Terazinin bir kefesine hoşgörü kavramını koyarken, diğer kefeye ancak ilâhî mührü taşıyan ölçü araçlarını […]

   
 •  
 • Insanlık ve sevgi dini: İslâm

   
 • Laiklik İlkesinin Amacı ve Bir İkame Teklifi