Posts by Hüseyin Özdemir

 
 • Batı Medeniyeti ve Cemil Meriç

  Doğu, tarih boyunca bütün dinlerin ve medeniyetlerin beşiği olmuştur; ancak son iki asırdır menfaat ve sefahati medeniyet sananlarca Batı, medeniyetin merkezi olarak insanlığa takdim edilmektedir. Çağdaşlaşma adına bu yeni medeniyetin […]

   
 •  
 • Şarkta İsyan Hareketleri ve Bediüzzaman

  Bediüzzaman Said Nursi hakkında yazılan kitapların bir kısmında, ısrarla onun Kürt kökenli oluşu vurgulanmakta ve bu noktadan hareket edilerek bazı kişilerce, bu konuda kendi perspektifleri ve istekleri doğrultusunda yorumlar yapılmaktadır. […]

   
 •  
 • Eğitim, İdeoloji ve Din

  İnsan yaratılışı itibariyle gelişmeye müsait büyük bir istidat ve kabiliyet taşır. Eğitim bu ferdî potansiyelin fert ve toplum açısından en uygun bir şekilde geliştirilmesi ve istenilen değişmelerin meydana getirilmesi ameliyesidir. […]

   
 •  
 • Osmanlı’dan Günümüze İktisadi Düşünce ve Bediüzzaman

  Osmanlı Devleti, sadece ülkemizde değil dünyada, artan bir ilgi ile incelenmektedir. Başbakanlık Osmanlı Arşivine beş-altı sene önce üç-beş araştırmacı gelip gitmekte iken, bugün yerli ve yabancı araştırmacılarla dolup taşmaktadır. Çok […]

   
 •