Posts by İslâm Yaşar

Edebiyatçı-Yazar

 
 • Demokratlık ve Hukuk Devleti İlişkisi

  Republic is a Natural Administrative Pattern Giriş Cumhuriyet; hayatlarını tek başlarına sürdüremeyen, ancak topluluk hâlinde yaşayacak şekilde yaratılan canlıların fıtratlarına, hilkatlerinde yerleştirilen fıtrî bir idare şeklidir Koloniler hâlinde yaşayan karıncalar […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’u Şerh Etmenin Şartları

  The Conditions for the Interpretation of Risale-i Nur Kitap için kitap yazmak. Kısaca bu şekilde tarif edilebilecek olan şerh; âlim, şair, edib sıfatı taşıyan kişilerin, eski asırlarda yazılan dinî, ilmî, […]

   
 •  
 • Said Nursî’nin Gerçekleşmeyen Hedefi

  Unrealised Aim of Said Nursi Said Nursî ve Adnan Menderes Biri büyük İslâm âlimi, diğeri dirayetli devlet adamıydı. Sahalarında, zamanın akışını değiştirecek mühim işler yaptılar, ibretli hadiseler yaşadılar ve yalnız […]

   
 •  
 • Said Nursi’nin İki Mühim Tercihi

  The two important choices of Said Nursi Türkiye ve Türkçe… Bediüzzaman Said Nursi’nin, hayatının Yeni Said safhasında yaptığı iki mühim tercihti bunlar. Pek çok hayatî tehlikeyi göze alıp Türkiye’yi vatan, […]

   
 •  
 • Etnik ve Kültürel Farklılıkların Buluşmasında Türklerin Farkı

  The Difference of Turks About the Meeting of Ethnic & Cultural Asıl meseleye girmeden önce mevzu ile ilgili olarak iki hususu nazara vermekte fayda mülahaza ediyorum. Birincisi; etnik ve kültürel […]

   
 •  
 • Etnik ve Kültürel Farklılıkların Buluşmasında Türklerin Farkı

  The Difference of Turks About the Meeting of Ethnic & Cultural Differences Asıl meseleye girmeden önce mevzu ile ilgili olarak iki hususu nazara vermekte fayda mülahaza ediyorum. Birincisi; etnik ve […]

   
 •  
 • Ahmet Turan Alkan’a, MÜKÂLEME Niyetiyle

  Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan canlı bir vasıtadır. Dili güzel kullananlar muhataplarıyla yalnız anlaşmakla kalmazlar, samimiyetleri nispetinde kuvvetli dostluk bağları da kurarlar. Kendilerinde, insanlığa faydalı olabilecek değerlerin varlığını hisseden büyük […]

   
 •  
 • Said Nursi Türkçesi

  Babil Kulesi’nin efsanevî hikâyesini bilirsiniz. Adını kurucuları Habil ile Kabil’den alan Babil şehrinde, Nuh tufanından sonra toplanan insanlar, başı göğe değen bir kule yaparak Nirvana’ya ulaşma hevesine kapılmışlar ve başlamışlar […]

   
 •