Posts by İsmail Benek

 
 • Ahlaki İrade ve Model Şahsiyet

  Moral Will and Model Personality Kişilik, kişinin hayatını inşa ile başlar. Kişi, hayatının amaçlarını, öğrenmesi gerekenleri ve aldığı eğitimleri bilgiden davranışa dönüştürdükçe, kişilik yapılanması başlar. Davranışların sürekliliği, iç dünyasından aldığı […]

   
 •  
 • Zihin, Kalp ve Davranış İlişkisi

  Relation of Mind, Sense, and Behaviour Zihin, düşünce kaynağıdır. Bilgi, zihinde aşamalı oluşmaktadır. Bilgi basamakları, hayal kurmakla başlar. Bilgi basamaklarının en kalıcısı da en üst değer olan "itikat" boyutunda olanıdır. […]

   
 •