Posts by Kemal Gurulkan

 
 • Düşünce Tarihinde Ahlâk Ekolleri ve Görüşleri

  Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizle ilgili yaşamış olduğumuz sıkıntıların sebepleri yazılı ve görsel basında gün geçmiyor ki, haber konusu yapılmasın. Hemen hemen bütün yorumcuların, gelmiş olduğumuz durumdan kurtulabilmemiz için yapılması […]

   
 •  
 • İslâm’ın Siyasallaşma Sürecinde Cemiyet-i Müderrisin’den Teâli-i İslâm’a

  İslâmcılık, XlX-XX. yüzyılda, İslâm’ı inanç, ibadet, ahlâk, felsefe, siyaset, eğitim vb. açılardan bir bütün olarak yeniden hayata hakim kılmak ve akılcı bir metotla, İslâm dünyasını Batı sömürüsünden, zalim ve müstebit […]

   
 •  
 • Estetik’te “Güzel”i Görmek

  Sanat, Arapça’da amel yani iş yapma manasına gelen sun’ kökünden türemiştir. Bu kelime tabiat da Cenab-ı Hakk’ın kudret eseri olarak yarattığı ve hayranlık uyandıracak her türlü sanat-ı İlahiyeyi (renkler, şekiller […]

   
 •