Posts by M. Ali Kaya

 
 • Meşruiyetin kaynağı ve demokratlık nedir? Bediüzzaman demokratlara neden destek olmuştur?

  What is Democraticism and the source of Constitutionalism? Why have Bediüzzaman always supported the Democrats? Giriş Demokrasi, istişareye önem veren ve tüm vatandaşların bir organizasyon içinde veya devlet politikasının şekillenmesinde […]

   
 •  
 • Risale-i Nur’un Şerhi Meselesine Bir Haşiye

  Islamic Nationality and National Ardour İslâmiyet milliyeti ve Hamiyet-i Milliye Giriş Millet, aynı devlet çatısı altında din birliği sağlayarak kader birliği yapmış insanlar topluluğudur. Kelime olarak millet ile din aynı […]

   
 •  
 • Risale-i Nur Hizmetinde Usul ve Metot Çalışmaları

  Studying Ways and Methods in the Service of Risale-i Nur Giriş İman, peygamberlerin vahiyle Allah tarafından kendilerine öğretilen bil¬gilere dayanır. Allah’a iman eden elbette ona itaat edecektir. İtaat ise emirleri […]

   
 •  
 • Din Dili ve Risale-i Nur

  The language of religion and Risale-i Nur Yüce Allah, kendisini Rahman ve Rahim isimleri ile tanıtır; Besmele içinde Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerini öne çıkarmıştır. Rahman suresinde de “Rahman olan […]

   
 •  
 • Doğu ve Ortadoğu Problemlerine Bediüzzaman’dan Çözüm Önerileri

  Bediüzzaman’s Offer of Resolutions against the Eastern and Middle-Eastern Problems Giriş Şiddet akl-ı selimi ortadan kaldırır, toplumsal meseleler üzerinde farklı düşüncelerin ortaya konmasına sebep olan demokratik zemini yok eder. Demokratik […]

   
 •  
 • Hz. İsa’nın (as) Yeniden Dönüşü

  The Resurrection of Jesus Christ Giriş Kur'an-ı Kerim Hz. İsa ve İncil'in müspet hallerini ve doğrularını tasdik eder; ama onlara atfedilen yanlışları da göstererek hak ve hakikate irşat eder. Gerçeklerin […]

   
 •  
 • İmanın Kalbe Verdiği Hidayet

  Guidance (Hidayath) Given By Faith to the Heart Giriş Hidayet kelimesi Arapça H-D-Y kökünden masdar olup; terim olarak dalaletten, şirk ve küfürden, haksızlık ve zulümden kurtulmak anlamına gelmektedir. İnsanın hak […]

   
 •  
 • İslam’da Cihad

  Giriş Cihad, Arapça "C-H-D" "Cehd" kökünden gelir. Lügatte cehd; gayret etmek, takat yani güç yetirmek ve meşakkat çekmek gibi anlamlara gelir. Terim manası, "Bezlü’l-mechudi fi husuli’l-maksud"dur, yani maksada ve belirlenen […]

   
 •  
 • İnsanın Hürriyeti

   
 • İrtica Kavramı