Posts by M. Muhsin Kalkışım

Prof. Dr. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 
  • Nur Risaleleri’nin Şerhi

    Interpretation of the Books of Nur ŞERH NEDİR? Şerh; bir şeyi genişletip yaymak, sözün kapalı kısımlarını açıklayıp anlaşılır hale getirmektir. Şerh, ilimler tarihinde bir telif türü olarak kabul görmüş, hattâ […]

     
  •