Posts by M. Nihat Derindere

 
 • Eğer Allah’ı Seviyorsanız…

  “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin.” Âl-i İmrân Sûresi, 3:31. İnsan, kainatın en heyecan uyandıran yolcusudur, zira çevresine karşı en duyarlı olan, neredeyse bütün […]

   
 •  
 • İnsanı Yaralayan Binyıl

  1. İnsan ve Zaman Yeni yüzyıl, daha güneşi doğmadan dünya ehlini etkilemeye başladı. Asrın ilk ışıklarıyla insanlar bütün dert ve elemlerinden kurtulup yeniden doğacaklarmış gibi bir yanılsama hükmediyor. Aslında bu […]

   
 •  
 • Meşrutiyet Döneminde Seçimler ve Meclis-i Mebusan

  Cehâlet ağanın, inat efendinin, garaz beyin, intikam paşanın, taklit hazretlerinin, mösyö gevezeliğin taht-ı riyâsetlerinde, insan milletinden menba-ı saadetimiz olan meşvereti inciten bir cemiyettir. —Bediüzzaman Said Nursî, Münazarat. Siyasal Temsil ve […]

   
 •  
 • Hürriyetin Dayanılmaz Cazibesi

  Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet… —Bediüzzaman Said Nursi, Münâzarât Biz Türkiye’de yaşayanlar, yeni bir yüzyıla, geçen asırdan tevarüs ettiğimiz bir tartışma kültürüyle […]

   
 •